Şişli Kaymakamımız İdris AKBIYIK’ın “1-7 Mart Yeşilay Haftası” Mesajı
 
 
Bağımlılık en genel manada bir kişi, nesne ya da varlığa önlenemez istek olarak düşünüldüğünde kişinin idrakini, iradesini hâkimiyeti altına alması bakımından mücadele edilmesi gereken zararlı alışkanlıkların başında gelir. Kendini kontrol edebilme gücü ellerinden kayıp gitmiş bireylerin; barışık, huzurlu bir dünya kurabilmesi elbette çok zordur. En özel manada önce bireylerin, akabinde toplumun huzuru için mücadeleyi elden bırakmamak gerekir.
 
 
Bu amaçla her yıl yalnız 1-7 Mart tarihleri arasında hatırlamak, hatırlatmakla yetinilmeyecek derecede önemli olan bu sorunla baş etme konusunda sadece Yeşilay Cemiyeti değil; tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle sürdürülebilir mücadele planları geliştirilmesi gerektiğinin önemi açıktır.
 
 
Ülkemiz genelindeki istatistiklere baktığımızda bağımlılıkların ekseriyetle gençleri avucunun içine alması, müreffeh yarınlarımız açısından da Yeşilay Haftası’nın toplumda bilinç oluşturmak adına ne kadar ehemmiyetli bir hafta olduğunu gözler önüne sermektedir. Değişen dünyayla birlikte alkol, tütün, madde ve kumar bağımlılığının yanı sıra genç kuşağı tehdit eden bir yeni tehlike de teknoloji bağımlılığıdır. Bu konularda Şişli Kaymakamlığı olarak farkındalıkların oluşturulmasında, ulusal ya da uluslararası düzeyde yapılacak çalışmaların içinde ve yanında olmaya azami derecede özen göstermekteyiz. Çünkü çocuklardan başlayarak gençlerimizin ve toplumun her kesiminden vatandaşımızın hayat standardını olumsuz yönde etkileyen tüm bağımlılıklarla mücadeleyi ortak sorumluluk olarak görmekteyiz.
 
 
Tüm bu görüşler ışığında “1-7 Mart Yeşilay Haftası”nın verimli ve sürdürülebilir çalışmalara imza atması; toplumun geniş kitlelerinde farkındalık uyandırması ve bünyesine nice gönüllü kazandırması dilekleriyle yarınlara tüm bağımlılıklardan uzak, sağlıklı, huzurlu bireyler olarak yürümeyi diliyorum.