Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü ile milli hedef ve menfaatlerine yönelik hasmane tutum ve davranışların; anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya hak he hürriyetlerini ortadan kaldırmaya yönelik şiddet hareketlerinin, tabi afetlerin, tehlikeli ve salgın hastalıkların, büyük yangınların, radyasyon ve hava kirliliği gibi önemli nitelikteki kimyasal ve teknolojik olayların, ağır ekonomik bunalımların, iltica ve büyük nüfus hareketlerinin, ayrı ayrı veya birlikte vuku bulduğu hallere Kriz Hali denir.

                                                KRİZ MERKEZİNİN FAALİYETE GEÇMESİNİ GEREKTİREN HALLER

 • Tabii Afetler
 • Tehlikeli ve salgın Hastalıklar
 • Büyük Yangınlar
 • Radyasyon ve hava Kirliliği gibi önemli nitelikli Kimyasal ve Teknolojik olaylar
 • Diğer Haller

                                                      Tabii Afetlerde Kriz Yönetimi uygulaması yapılacak haller şunlardır;

 • Deprem,
 • Sel baskını,
 • Çığ düşmesi,
 • Toprak kayması,
 • Büyük yangınlar,
 • Bina ve tesis yangınları
 • Orman yangınları.