6502 SAYILI KANUNA GÖRE TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNA GÖRE                                                                                BAŞVURU KOŞULLARI - Başvurular tüketicinin resmi ikametgahının bulunduğu yerdeki ya da tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı satıcının bulunduğu yerdeki hakem heyetine yapılır.

 

                                                                                GEREKLİ BELGELER

 

- Dosyalar hazırlanırken; dilekçe, bankadan veya şikayetçi olunan firmadan alınan ilgili evraklar (fatura, dekont, hesap ekstresi, hesap dökümü, firma ile yazışmalar vs.) ve nüfus cüzdan fotokopisi ile iki takım hazırlayarak teslim edilmelidir.

 

                                                                                      AÇIKLAMALAR1. Başvurular, başvuru ve tarih sırasına göre hakem heyetinde görüşülür.

2. Kararlar alındıktan sonra taraflara yazılı olarak bildirilir.

3. 4.570,00 TL'ye kadar yapılan alışverişlere ilişkin müracaatlar İlçe Hakem Heyetince kabul edilir.

4. 4.570;00 ile 6.860,00 TL arası  yapılacak müracaatlar İl Hakem Heyetince kabul edilir.

 

5. 6.860,00 TL'den fazla yapılan alışverişlere ilişkin müracaatlar Tüketici Mahkemelerince kabul edilir.BAŞVURU YERİ

 

ŞİŞLİ KAYMAKAMLIĞI Tüketici Hakem Heyeti